اتاق خواب متل قو شمال

این اتاق خواب در ویلای خانواده پور آقایی
در متل قو شمال واقع شده است سبک دیوار ها و
کفبا توجه به علاقه و سلیقه مشتری سبک روستیک
یا سبک روستایی طراحی شد. ایده پردازی و ساخت
تخت خواب و نیمکت ها بصورت لوکس و مدرن جهت
هماهنگیبا محیط توسط تیم خلاق دکوشار
پیاده سازی شد .